Elm Farm Ollie dünyanın uçağa binen ilk ineğiydi. Nellie Jay veya Sky Queen olarak da bilinen inek 18 Şubat 1930'da, Birleşik Devletler St. Louis Missouri'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı vesilesiyle uçağa bindirilmişti. Çünkü bilim insanları ineğin havada nasıl süt vereceğini görmek istiyordu. Sky Queen, 116 km'lik uçuş boyunca 22 litre süt vermişti, ki bu miktar birkaç koliyi doldurmaya yetmiş, sonra da toplanan bu süt aşağıda bekleyen kalabalık görsün diye paraşütle yere indirilmişti.

Bu tuhaf deney uçuşunun başarısına rağmen, alınan verimi arttırma çabaları daha çok inekler yerdeyken yapıldı. Oysa inek ne kadar mutlu olursa, süt de o kadar çok akar. En cömert inek ideal şartlar altında günde ancak 95 litreye kadar süt verebilir; bu da 400 bardağa denk geliyor. Habasit'in kayış malzemesinden yapılma, yenilikçi inek yatakları, işte bu nedenle önemli.

Sıradan bir ineğin içinde bulunduğu şartlar
İnekler doğal ortamlarındayken günde 12 ile 15 saati, doğal yiyeceklerle dolu meralarda, çayırlarda uzanarak geçirirler. Çimden halı sadece bir lüks değil, bir gerekliliktir. İnek dizüstüne her oturuşunda veya uzandığında, ortalama 600 kg'lık bir vücut ağırlığını kaldırarak tek ayak üstüne düşme riskini ortaya çıkarır. Hayvanın ön ayak bilek eklemleri bu yinelenen hareketin meydana getirdiği ağırlığa maruz kalır ve bir ineğin günde yaklaşık yirmi kez uzanıp kalktığını düşünürsek, hayvanın genel sağlığı bakımından yumuşak bir inişin önemi daha iyi anlaşılır.
Ne yazık ki mandıra inekleri çimden geniş minderlerin sağladığı bu avantajlardan genellikle yoksun olurlar. Aksine, bu hayvanların payına düşen, şartları hiç de iyi olmayan ahırlardaki zeminlerdir. Yere her oturma girişimi, sürtünmeden kaynaklanan cilt yaralanmaları ve sıyrıklar anlamına geleceğinden, hayvanların uzanması da pek beklenmemelidir. Hayvanların günlük dinlenme zamanı 8-10 saat kadar kısalmış durumda, ki bu da sakatlık, verimsizlik ve uzun dönemde mide iltihabı risklerini arttırıyor. Eğer bir inek çok uzun süre ayakta kalırsa, kaçınılmaz olarak daha az beslenecek, ve dolayısıyla vereceği süt miktarı da azalacaktır. İnek uzandığında memeye gelen süt 0 kadar artar; hayvan tembel tembel oturuyormuş gibi görünse de süt en iyi bu şekilde gelir aslında.

Uçağın en iyi alternatifi rahat bir yatak
Yataklar, mühürlenmek suretiyle yalıtılmış olan ve içleri, uzandığı yerde ineğin rahatça yiyebileceği samanla doldurulmuş PVC kaplı bir kayıştan oluşuyor. Kayış, yüksek dayanım gücü bakımından özenle seçildi, böylece vücut ağırlığının ve mide iltihabının sert etkileri azaltılmış oldu. Bir ineğin günde, bir su teknesine denk su içtiğini ve yaklaşık 20 kg yediğini düşünürsek, ürünümüzün önemi çok daha iyi anlaşılabilir. NAB-12EEDV 11 kayışı, yumuşak olduğu kadar ineğin cüssesini kaldıracak sağlamlıkta. Kolayca temizlenebilen bir yüzeye sahip olan bu malzeme, derinin kayma ve sürtünme yüzünden yaralanmasını önleyici nitelikte.

Sanıldığının aksine inek, duygusal açıdan bağlanabilecek, bazen de kin besleyebilecek yaradılışta bir hayvandır ve bu nitelikleri sonucu ortaya çıkan pek çok koşul onun süt üretkenliğini etkiler. İngiltere'de yapılan bir çalışma, adıyla hitap edilen ve ayrı bir birey olarak özen gösterilen ineklerin, sürü içindeki herhangi bir hayvan olarak muamele gören ineklerden daha fazla süt verdiğini göstermiştir. Hatta bu hayvanlar, geceyi bir arkadaşlarının evinde geçiren bir grup yaramaz çocuk misali, nasıl bir düzen içinde yatacaklarını sürüdeki hiyerarşiye göre ayarlarlar.

Neyse ki hayvandaki bu küçük taht oyunları, eninde sonunda bir tür doğal coşku haline dönüşebilir niteliktedir. Yapılan bir çalışma, ineklerin, örneğin dışarıda kendilerini bekleyen akşam yemeğine ulaşmak için ahırın kapısını açmaları gibi, herhangi bir soruna çözüm bulduklarında, kalp atışlarının hızlandığını, beyin dalgalarının heyecan sinyalleri verdiğini ve zevkten birkaç kez sıçradıklarını ortaya koymuştur.

Habasit, henüz uçacak kadar şanslı olmayan inekleri, yere yumuşak iniş yapmalarına imkan veren yataklar sayesinde benzer biçimde mutlu edeceğini umuyor. (ST)

Sonja StrimitzerPazarlama

sayfa yükleniyor

lütfen bekleyiniz...

HIGHLIGHTS / Arşiv

HABASIT HIGHLIGHTS / select location

Habasit