Habasit Türkiye ISO 9001:2015
ve yalın dönüşüm yolculuğu

İlk kalite standardı oluşturma girişimi, sanayi ve teknolojideki genişlemenin ve etkilerinin en çok hissedildiği ülke olan Amerika’da, 2. Dünya Savaşı sırasında olmuştur. Bu standart oluşturma girişimi, bir kalite sistem spesifikasyonu olan MIL-Q-9858 ile muayene sistem gereksinimlerini belirleyen MIL-I-45208 in doğmasına yol açmıştır.

1979 yılında İngiltere de AQAP standartlarını esas alan BS 5750 Standardı ortaya çıkmıştır. İngiltere için tanımlanan bu durum, benzer şekilde dünyanın her tarafında uygulanmaya başlamış ve bütün bu gelişmeler, temelde aynı, ancak uygulama şekli bakımından farklı olan, kalite ve denetim standartlarını ortaya çıkarmıştır.

İşte bu sebeple, ülkeler arasındaki standart farklılıklarını gidermek amacıyla Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) içerisinde bir komite oluşturularak ortak standartlar geliştirme çabaları başlamıştır.

ISO 9001:2015 standardının temel amacı ve kazanımı işletmelerde disiplinli bir yapı kurarak tecrübe edilmeden, deneme yanılma metodları uygulamadan kurumsal bir kalite yönetim yapısına kavuşmaktır.

Peki, Etkin Bir Sistem Oluşturmanın İlk Basamağı nedir?

Habasit Türkiye, Kalite yönetim sistemini oluştururken, yılların global birikimini ve yalın yönetim bakış açısını birleştiğinde güçlü ve esnek yapısını ortaya çıkarmaktadır.

Bu esneklik ve Müşteri isteklerine cevap verebilme yeteneği, PUKÖ (Planla, Uygula,Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü ile pekiştirilmektedir yani adım – adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir yaklaşım ile.

PLANLA: NE yapmak gerektiğini ve NASIL yapılacağını belirlemedir. Başlangıç adımıdır. Hedefe ulaşmak için kaynaklar, zamanlama, sorumlulukların planlanması. (Amaç,hedef..)

UYGULA: Planı ve ölçüm araçlarını uygulama. Planı gerçekleştirecek aktiviteler.

KONTROL ET: Sonuçları değerlendirmek ve varsa sapma nedenlerini anlamak. Sonuçların plana göre gidip gitmediğini değerlendirme.

ÖNLEM AL: İyileştirmeyi kararlı hale getirmek ve yeni çalışma kurallarını düzenlemektir. Kontrol basamağı sonuçlarına göre alınacak ilave adımlar. Karşı önlem/ Standartlaştırma/ Kaizen adımlarını içerebilir.

PUKÖ döngüsü de yine 5S çalışmaları gibi katılımcı yönetim tarzıdır; yani tüm çalışanların katılımı ile yapılır ve yine amaç, daha verimli ve etkin çalışma ortamı ile sürekli iyileştirmedir.

Standart iş kavramı ile yapılan işlerin kişilerden bağımsız hale getirilmesi ile yönetilmesini sağlamakta hızlı bir ivme kaydeden Habasit Türkiye, Müşterilerine de bu olanakların ayrıcalığını yaşatmayı hedeflemektedir.

Müşteri Memnuniyetlerini kendi ana bünyesinde yapmaya başlayan Habasit­ Türkiye, çağın gelişen şartlarına hızla ayak uydurmakla beraber Müşterilerimizin nabzını tutmakla yaptığı işe yeşil tohumlar ekmeye devam etmektedir.

Sarp Kılıç Kalite Uzmanı

sayfa yükleniyor

lütfen bekleyiniz...

HIGHLIGHTS / Arşiv

HABASIT HIGHLIGHTS / select location

Habasit